QURANIY.ID
Pesantren Tahfidz Quran Indonesia

Pertanyaan-pertanyaan Umum Seputar Al Quran Dan Jawabannya

91

Berapa banyak sih surat di dalam Al Quran? Berapa jumlah surah dan kata per katanya? Adakah ayat Al Quran yang diulang-ulang? Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut berikut beberapa pertanyaan lainnya tercantum disini. Berikut artikelnya:

Tanya (T) : Berapa jumlah Surah dalam Al Quran?

Jawab (J) : 114 Surah

T : Berapa jumlah juz dalam Al Quran?

J : 30 juz

T : Berapa jumlah Hizb dalam Al Quran?

J : 60 Hizb

T: Berapa jumlah Ayat dalam Al Quran?

J : 6236 Ayat

T : Berapa jumlah Kata dalam Al Quran dan Berapa Jumlah Hurufnya?

J : 77437 kata, atau 77439 kata dan 320670 huruf

T : Siapa Malaikat yang disebut dalam Al Quran?

J : Jibril, Mikail, Malik, Raqib, Atiid,Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun Hamalatul Arsy, dll.

T : Berapa Jumlah Ayat Sajdah dalam Al Quran?

J : 15 Sajdah

T : Berapa Jumlah para Nabi yang disebut dalam Al Quran?

J : 25 Nabi

T : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam Al Quran?

J : 28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa” al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra’d, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum’ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.

T : Berapa Jumlah Surah Makiyah dalam Al Quran?

J : 86 Surat, selain surah tersebut di  atas.

(Baca JugaHafal Al Quran 30 Juz Dalam Waktu 40 Hari? Insya Alloh Bisa! Mau Tahu Caranya?)

T : Berapa Jumlah Surah yang dimulai dgn huruf dalam Al Quran?

J : 29 Surah.

T : Apakah yang dimaksud dgn Surah Makiyyah? Sebutkan 10 diantaranya.

J : Surah Makiyyah adalah Surah yang diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An’am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra’, al-Naml, al-Waqi’ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.

T : Apakah yang dimaksud dgn Surah Madaniyyah? Sebutkan lima diantaranya.

J : Surah Madaniyah adalah Surah yang diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.

T : Siapakah nama para Nabi yang disebut dalam Al Quran?

J : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa’, Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad Saw.

T : Siapakah satu-satunya nama wanita solehah yang disebut namanya dalam Al Quran?

J : Maryam binti Imran.

T : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yang disebut namanya dalam Al Quran?

J : Zaid bin Haritsah. Rujuk dalam surah Al Ahzab ayat 37.

T : Apakah ayat dalam Al Quran yang pertama kali turun?

J : surah al alaq ayat 1-5 ( إقرأ باسم ربك الذي خلق)

T : Apakah ayat terakhir yang turun dalam Al Quran?

J : ayat 3 surah al maidah  أليوم أكملت لكم دينكم وأ تممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)

T : Apakah nama Surah yang tanpa Basmalah?

J : Surah at-Tawbah (Baro’ah).

T : Apakah nama Surah yang memiliki dua Basmalah?

J : Surah al-Naml.

(Baca JugaHafal Al Quran 30 Juz Dalam Waktu 40 Hari? Insya Alloh Bisa! Mau Tahu Caranya?)

T : Apakah yang disebut Surah Al-Mu’awidzatain (2 surah penjagaan)?

J : Surah Al-Falaq & An-Naas.

T : Apakah nama Surah yang bernilai seperempat Al Quran?

J : Surah al-Kafirun.

T : Apakah nama Surah yang bernilai sepertiga Al Quran?

J : Surah al-Ikhlas

T : Apakah nama Surah yang menyelamatkan dari siksa Kubur?

J : Surah al-Mulk

T : Apakah nama Surah yang apabila dibaca pada hari Jumat akan menerangi sepanjang pekan?

J : Surah al-Kahfi

T : Apakah ayat yang paling agung dan dalam Surah apa?

J : Ayat Kursi, dalam Surah al-Baqarah ayat No.255

T : Apakah nama Surah yang paling agung dan berapa jumlah ayatnya?

J : Surah al-Fatihah, 7 ayat.

T : Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa?

J : Firman Allah Swt :”Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat”. (TQS. al-Zalzalah ayat 7-8)

T : Apakah nama Surah yang ada dua sajdahnya?

J : Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.

T : Pada kata apakah pertengahan Al Quran itu di Surah apa? Ayat ke berapa?

J : * وليتلطف* Surah -Kahfi ayat No. 19

T : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Sholat Fardhu dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga?

J : Ayat Kursi.

T : Ayat apakah yang diulang-ulang sbyk 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa?

J : Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah al-Rahman.

T : Ayat apakah yang diulang-ulang sbyk 10 kali dalam satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di Surah apa?

J : Ayat (ويل يومئذ للمكذبين) pada Surah al-Mursalat, juga ada dalam Surah al-Muthaffifiin ayat No. 10.

T : Apakah Ayat terpanjang dalam Al Quran? pada Surah apa? Ayat berapa? Dan apa yang dibahas?

J : Ayat No 282 Surah al-Baqarah, membahas muamalah dg sesama manusia dalam keuangan& hutang piutang

Seperi itulah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum seputar Al Quran. Anda punya pertanyaan lainnya?

You might also like